Het Musée de la Bière de Stenay ligt tussen Sedan en Verdun en beschikt draagt sinds 2002 het label “Musée de France” waardoor het onder het wetenschappelijk toezicht van het Ministerie van Cultuur valt. Net zoals alle etablissementen met dit label bewaart, restaureert, bestudeert en verrijkt het Musée de la Bière zijn collecties om zo bij te dragen tot de vooruitgang van de kennis en ze voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Het Musée de la Bière heeft een collectie van meer dan 55 000 voorwerpen en loten. Deze collectie is het resultaat van de samenvoeging van de collecties van de vereniging van de Groupement Archéologique en die van het Département de la Meuse die betrekking hebben op de brouwersgeschiedenis van de Loire. Bepaalde stukken van het oude Musée de Pays de Stenay die vertellen over de geschiedenis van de stad en het omliggende platteland werden ook toegevoegd aan dit geheel.

 Conform de reglementen van het label “Musée de France” verbindt het Musée de la Bière zich ertoe deze belangrijke collectie samen te stellen, te organiseren, te bestuderen, te interpreteren, te verspreiden en te bewaren. De reserves van het Museum, die volledig georganiseerd werden op het moment van de toewijzing aan de departementen, vormen het epicentrum van dit beheersbeleid van de werken.

De bezoeken aan de reserves van het Musée de la Bière kunnen georganiseerd worden voor groepen van maximum 12 personen, onder voorbehoud van de toegankelijkheid van de ruimtes en mits toestemming van de baas van het etablissement.

Het uitlenen van de voorwerpen uit de collecties van het Musée de la Bière is onderworpen aan voorwaarden

Contact: Sabrina Breugnon, beheerder van de collecties