De geschiedenis van het Musée de la Bière is in de eerste plaats een geschiedenis van onbaatzuchtige, politieke en gepassioneerde mannen, gespecialiseerd in de brouwerswereld en allemaal verenigd rond een project dat sinds 1986 onophoudelijk blijk geeft van een zekere dynamiek.

Het werd op 26 april 1986 opgericht door de culturele vereniging van Stenay van de “Groupement Archéologique”. Deze groepering werd in 1972 opgericht met als belangrijkste opdracht het bestuderen van de archeologische overblijfselen van het noordelijke grondgebied van La Meuse. De vereniging diversifieerde haar activiteiten en richtte zich vanaf 1975 op het onderzoek naar het brouwerserfgoed. Op twintig jaar tijd verzamelden de gepassioneerde bestuurders meer dan 50 000 voorwerpen die betrekking hebben op dit ambachtelijke erfgoed.

In 1984 kocht de stad Stenay de oude mouterij om er het toekomstige museum in onder te brengen. De renovatie en de inrichting van het gebouw vereisten zware investeringen van de Stad en de vrijwilligers van de vereniging. De kwaliteit van dit lokale project werd in 2002 nationaal erkend en kreeg het label “Musée de France”, dat uitgereikt wordt door de Minister van Cultuur en Communicatie.

In 2006 lanceerden het Département de la Meuse en het Stadsbestuur van Stenay een programma voor de herinrichting van het Museum om een aantrekkelijk rondleidingsparcours te kunnen aanbieden. In 2008 werden de collecties toegewezen aan departementen en het Musée de la Bière vervoegde het netwerk van de Conservation départementale des musées de la Meuse. De oprichtende vereniging, de Groupement Archéologique, staat vandaag in voor het beheer van de Taverne van het Museum.